Liturgie


Sinds 1968 schrijf ik teksten voor liturgie: gebeden, overwegingen en liederen. In eerste instantie voor het toenmalige jongerenkoor van de Dominicusparochie in Utrecht, waarbij André Telderman voor de muziek zorgde. Vanaf 1976 schreef ik voor vieringen in de Verrijzenisparochie in Enschede. In 1990 werd een aantal liederen op muziek gezet door Richard Bot, Chris Fictoor en Jan Vermulst. Eind jaren negentig ontstond de samenwerking met het componistentrio Chris van Bruggen, Peter Rippen en Anneke van der Heide, verbonden aan het Pepergasthuiskoor in Groningen.

Een overzicht van mijn bundels en liederen, met links naar (meestal) de teksten en opnames, is te vinden op mijn auteurspagina in Kerkliedwiki.