Activiteiten

Hieronder een aantal activiteiten op het gebied van liturgie. De volgorde is "omgekeerd chronoologisch": de meest recente staan voorop. De lijst is bijgehouden vanaf mijn pensioen (2011).


Op zondag 15 oktober 2017 ga ik voor in de Pepergasthuiskerk in Groningen.

Op zondag 27 maart 2017 ging ik voor in de Trefpuntkerk te Glimmen.

Op zondag 18 februari 2017 ging ik voor in de Ekklesia Twente in Hengelo.

Op donderdag 2 februari 2017 was er een viering van de Vrijplaats Daglicht waarin ik voorging. Het thema was Verscheidenheid.

Op 18 december 2016 ging ik voor in de viering van de Ekklesia Twente in Hengelo. Het thema was: Veranderingen

Op  10 december 2016 mocht ik een korte lezing houden over de liederen van Henk Jongerius tijdens een lieddag in Huissen. De aanleiding was het 75ste verjaardag van Henk Jongerius en het verschijnen van een verzamelbundel van zijn liturgische gezangen en liederen.Een samenvating van de lezing staat op de website Dominicaans Nederland.

Op 27 november 2016 ging ik voor in de Trefpuntkerk te Glimmen. Het thema van de viering was: Veranderingen.

Op 20 november 2016 ging ik voor de de viering van de Ekklesia Twente te Hengelo. Het thema van de viering was: Leven is een lange reis.

2 oktober 2016 verscheen het Jubileumboek van de Pepergasthuisgemeente in Groningen. Daarin een bijdrage van mijn hand over het ontstaan van een kerklied.

11 juni 2016 was er een lieddag in het Johannescentrum in Utrecht-Overvecht. Onder leiding van Wick Gispen maakten we al zingend kennis met de bundel Zangen van Zoeken en Zien. Het centrale thema was schepping.

17 april 2016 was er een liedmiddag rond mijn Pinkstercantate Een taal van Liefde in kerkcentrum De Ark te Groningen. De zangen werden ingestudeerd onder leiding van Chris van Bruggen en Anneke van der Heide met Peter Rippen aan de piano. De middag werd besloten met een vesperdienst waarin de cantate zijn geheel werd gezongen.

13 maart 2016 mocht ik voorgaan in de viering van de PKN in de Bartelomeüskerk in Noorlaren. Het thema was "Leven is een lange reis"- naar aanleiding van (onder andere) mijn Reislied.

13 maart 2016 verscheen een aflevering van de Peperclip, het blad van de Pepergasthuisgemeente in Groningen. Daarin schreef ik een column onder de titel Op de rand van het kerklied naar aanleiding van het gebruiik van liedjes uit de Top-2000 in kerkdiensten.

6 december 2015 mocht ik voorgaan in de viering van de PKN in de Trefpuntkerk in Glimmen. Het thema was: Bochtige wegen worden recht.

7 november 2015 was ik te gast bij een lieddag met Vesper in het Johannescentrum in Utrecht-Overvecht. De lieddag was gewijd aan mijn kerstoratorium De verhalen. Peter Rippen speelde piano, en samen werden we over het kerstoratorium geïnterviewd door de predikante, Toos Wolters.

22 november 2015 zond de IKON in het programma Musuca Religiosa een een interview uit met Chris van Bruggen en mij over de bundel Zangen van zeken en zien. 

10 oktober 2015: Presentatie van de bundel Zangen van zoeken en zien. De bundel werd gepresenteerd tijdens een zangmiddag in de Martinikerk te Groningen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Huub Oosterhuis. Aan de middag werd meegewerkt door 12 zangkoren en ruim 1000 bezoekers.

17 mei 1015 ging ik voor in de Viering van de PKN in de Trefpuntkerk in Glimmen. De viering stond geheel in het teken van mijn nieuwe Pinkstercantate Een taal van liefde, die hier voor het eerst wordt gezongen onder leiding van Chris van Bruggen.

1 maart 2015 ging ik voor in de kerkdienst van de PKN in Glimmen. Het thema was: Bergop, bergaf (over de berg als symbool van ontmoeting met God).

november 2014 - In het novembernummer van Woord & Dienst staat een interview met mij door Keer Posthumus, naar aanleiding van het kerstoratorium De verhalen.

3 januari 2014. Een vereenvoudigde uitvoering van het kerstoratorium De verhalen in de Verrijzeniskerk in Enschede - een bijeenkomst van de Vrijplaats Daglicht.

25 december 2013 ging ik voor in de kerstviering van de PKN in deTrefpuntkerk te Glimmen. In de viering werden delen van het Kerstoratorium De verhalen gezongen.

8 december 2013 mocht ik de overweging houden in de viering van de PKN gemeente Helpman in  kercentrum De Ark in Groningen. In de viering werden delen vanhet kerstoratorium De verhalen gezongen. Na afloop werden Miriam en ik als verrassing toegezongen omdat we deze dag onze 40ste trouwdag vierden.

10 november  2013. Liedmiddag in kercentrum De Ark in Groningen met de presentatie van het kerstoratorium De verhalen. Na het instuderen werd het oratoriumvoor het eerst in zijn geheel gezongen.

10 maart 2013  ging ik voor in de kerstviering van de PKN in deTrefpuntkerk te Glimmen.

9 december 2012 ging ik voor in de viering van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek in Groningen.

18 maart 2012 was er een liedmiddag in kerkcentrum De Ark in Groningen, gewijd aan composities van Chris van Bruggen. Verschillende van mijn liederen werden er gezongen, en ik mocht er ook een toelichting op geven.

18 december 2011 ging ik voor in de viering van de KPN in de Trefpuntkerk te Glimmen.

11 december 2011 nam Chris van Bruggen afscheid als cantor van de Perpergasthuiskerk in Groningen. Na de viering mocht ik een korte laudatio afsteken. 

26 juni 2011 ging ik voor in de viering van de Pepergasthuiskerk in Groningen. Het thema was Als ik spreek.