Alexis


Docenten die werkstukken van studenten nakijken, merken dat ze vaak hetzelfde commentaar geven op fouten die telkens weer terugkomen. Dat was de aanleiding om een systeem te ontwerpen waarin standaardcommentaren gemaakt kunnen worden, zodat de docent zijn feedback daaruit kan samenstellen. Aan het project werken. We vormden een projectgroep waarvan Carel Jansen, Paul Looijmans, Kees Maat, Albert Pilot, Dick Schrauwen en ikzelf deel van uitmaakten. Wij doopten het programma Alexis.

Alexis bevatte een database met honderden standaardcommentaren die gegeven kunnen worden op de compositie en het taalgebruik in papers, rapporten en brieven. De commentaren hadden betrekking op uiteenopende aspecten, van structuur tot spelling en van woordgebruik tot argumentatie.

Alexis heeft in de jaren 1986-1992 dienst gedaan als ondersteuning van docenten Communicatieve vaardigheden aan de Universiteit Twente en enkele andere instituten. Omdat er geen budget was voor aanpassingen aan de voortschrijdende computertechniek (Windows), is het thans niet meer bruikbaar. De inhoud van de database is voor een groot deel opgenomen in World Wide Writing.


Publicaties over Alexis

Jansen, C.J.M., Steehouder, M.F., Pilot, A., Schrauwen, D. & Looijmans, P.J.M. (1986). Alexis: Computer-assisted feedback on written assignments. Computers and composition 4, 32-45.

Jansen, C.J.M., Steehouder, M.F., Pilot, A., Schrauwen, D. & Looijmans, P.J.M. (1987). Alexis: Computer-assisted feedback on written assignments. In: Y. Moonen & Tj. Plomp (Eds.): Development of educational software. London.