Liturgische uitgaven


Hieronder vindt u een overzicht van liturgische uitgaven waarin liederen op mijn teksten zijn verschenen.


 Een lied van samenkomst (1975)

Onder deze titel is in 1975 een langspeelplaat opgenomen met een aantal liederen waarvan ik de teksten heb geschreven. De plaat is opgenomen door het jongerenkoor van de St. Dominicusparochie in Utrecht onder leiding van Andrér Telderman. De plaat is niet meer verkrijgbaar.


Een kring van mensen (1990)

Het boek Een kring van mensen - teksten voor liturgie verscheen in 1990 bij Gooi en Sticht te Hilversum (ISBN 9030405678). Dit boek bevatte een groot aantal teksten en liederen. Het boek is inmiddels uitverkocht, maar bij een aantal bibliotheken nog wel te leen.
Klik hier voor de beschrijving en inhoudsopgave op Kerkliedwiki.


Lied voor een kerkgemeenschap (1991)

Dit lied uit de bundel Een kring van mensen is geschreven op de melodie Vater unser im Himmelreich. Het werd in de vierstemmige zetting van Hans Leo Hassler (1608) opgenomen in het tijdschrift Continuo, 6e jaargang nummer 2, december 1991.


Toon van vrede (1998)

In deze bundel met vierentwintig liederen over vrede, samengesteld door Marcel Zagers en uitgegeven door Pax Christi / Gooi en Sticht (Baarn, 1998) is het Lied aan die ons ziet ('Die het lijden van de mensen') opgenomen met muziek van Chris Fictoor.


Zo nabij als God te zijn (1997)

Een trouwlied op muziek van Juliette Dumoré voor jongerenkoor. Uitgegeven door Molenaar Edition (postbus 19, 1520 AA Wormerveer, tel. 075-6286859).


Op wie wij wachten (2001)

In 2001 verscheen een cyclus van 31 liederen op muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen onder de titel Op wie wij wachten - Liederen en gezangen voor advent en kerstmis. De liederen zijn opgenomen op een CD vanhet koor van de Pepergasthuiskerk in Groningen. Tevens verscheen de partituur en een koorboek.
Klik hier voor de beschrijving en inhoudsopgave op Kerkliedwiki.


Tafelgebed 'Die wij danken' (2006)

Een tafelgebed op muziek van Chris van Bruggen voor vierstemmig koor, gemeente en solisten (sporaan en bas).  In 2006 uitgegeven door Intrada Music. In 1999 uitgebracht op de CD Die wij noemen van het Pepergasthuiskoor onder leiding van Chris van Bruggen.


Daar is het daglicht (2009)

Een oratorium voor koor en samenzang voor de viering van Pasen. Van dit oratorium verscheen een CD, de partituur en een koorboek bij uitgeverij Narratio.
 Klik hier voor de beschrijving en inhoudsopgave op Kerkliedwiki.


Om de aarde te bewonen (2010)

Een bundel met 53 liedren, grotendeels uit de eerder genoemde uitgaven, maar ook met enkele nieuwe liederen. Alle liederen hebben een eenstemmige melodienotatie. Te bestellen bij Uitgeverij Narratio.
Klik hier voor de beschrijving en inhoudsopgave op Kerkliedwiki. 


Festival of Lessons and Carols (2011)

In deze bundel, uitgegeven dor de Stichting Centrum voor de kerkzang (2011) zijn drie liederen van mij opgenomen: Er komt een huis, Om vrede en In de stille nacht te horen. Deze liederen zijn geschreven op verzoek van de redactie van de bundel.
Klik hier voor de website van de stichting.


De verhalen (2014)

Een kerstoratorium met muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. Partituur, koorboek en CD uitgegeven door Narratio.
Klik hier voor de beschrijving en inhoudsopgave op Kerkliedwiki. 


Zangen van zoeken en zien (2015)

In de oecumenische zangbudel Zangen van zoeken en zien zijn 52 liederen van mij opgenomen.
Klik hier voor de website van Zangen van zoeken en zien.
Klik hier voor de bundelpagina in Kerkliedwiki.


Een taal van liefde (2016)

Een cantate voor Pinksteren, maar ook voor andere momenten in het jaar. Muziek van Chris van Bruggen en Peter Rippen. Uitgegeven door Narratio. 
Klik hier voor de beschrijving en inhoudsopgave op Kerkliedwiki.