Niemand heeft jou ooit gezien

Niemand heeft jou ooit gezien

Niemand heeft jou ooit gezien
maar waar wij liefde zien
daar zien wij jou
woon jij in ons

Niemand heeft jouw licht gezien
maar waar de vrede schijnt
zien wij jouw licht
woon jij in ons

Niemand heeft jou ooit gehoord
maar waar er zegen klinkt
daar is jouw stem
woon jij in ons

Niemand heeft jou ooit gezien
jij ziet en hoort ons wel
en weet van ons
jij bent nabij

Ubi charitas et amor
deus ibi est
daar waar vriendschap is en liefde
daar is god nabij


Muziek: Peter Rippen. Ongepubliceerd
De laatste (afwijkende) strofe wordt in canon gezongen; de eerste inzet in het Latijn, de tweede in het Nederlands.
Partituur