Liturgie en kerkzang

Liturgie en kerkzang

Liederen

Sinds 1968 schrijf ik teksten voor liturgie: gebeden, overwegingen en liederen. In eerste instantie voor het toenmalige jongerenkoor van de Dominicusparochie in Utrecht, waarbij André Telderman voor de muziek zorgde. Vanaf 1976 schreef ik voor vieringen in de Verrijzenisparochie in Enschede. In 1990 werd een aantal liederen op muziek gezet door Richard Bot, Chris Fictoor en Jan Vermulst. Eind jaren negentig ontstond de samenwerking met het componistentrio Chris van Bruggen, Peter Rippen en Anneke van der Heide, verbonden aan het Pepergasthuiskoor in Groningen.

Uitgebreide informatie over mijn liturgische liederen is te vinden via mijn auteurspagina in de kerkliedwiki. Bijna alle liederen hebben daar een pagina met de tekst, vaak een toelichting en meestal een opname om te beluisteren.

Overwegingen

Behalve liederen schrijf ik ook overwegingen en gebedsteksten voor vieringen. Een selectie daaruit zal later op mijn website verschijnen.

Over kerkliederen

Momenteel schrijf ik ook teksten over kerkliederen: toelichtingen, reflecties en analyses. Een aantal zal ik in deze site opnemen.

Overig

Ik was lid van de projectgroep die de zangbundel Zangen van zoeken en zien samenstelde. In deze bundel staan ook zo’n vijftig liederen van mijn hand.


Links en downloads

Interview in Kerk en Stad, november 2014, naar aanleiding van het kerstoratorium De Verhalen.