Goed te zorgen voor elkaar

Goed te zorgen voor elkaar

Goed te zorgen voor elkaar,
zo veelvormig als wij zijn,
hoop, geloof, en blijven dromen
in een stad te mogen wonen
waar de een de ander groet,
en de liefde ertoe doet.

Goed te zorgen voor elkaar,
licht en donker als wij zijn,
met geduld en mededogen
zien naar wie zijn neergebogen
en van wie verloren gaan
alle stil verdriet verstaan.

Goed te zorgen voor elkaar,
zo verborgen als wij zijn,
een te wezen met zovelen
en gebroken levens helen,
in de winter bitterkoud,
aan elkaar zijn toevertrouwd.

Goed te zorgen voor elkaar,
zo verbonden als wij zijn.
mag dat woord zijn nagesproken
doorgegeven ongebroken,
woord dat ons op handen draagt,
mag het waar zijn nog vandaag.

© Michaël Steehouder

“Zorg goed voor onze stad en voor elkaar”
Eberhard van der Laan


Bij dit lied is nog geen muziek gecomponeerd. Het kan gezongen worden op de melodie van Vuur dat licht van leven geeft (Anneke van der Heide)