Er is iets diep in mensen

Er is iets diep in mensen

Er is iets diep in mensen dat verwondert:
voorbij hun schoonheid, wijsheid en verstand,
voorbij geluk en rijkdom en talenten,
er is een vlam die in hun harten brandt

Er is een droom die mensen wekt tot leven,
die ons doet gaan de lange levensreis
en die ons brengt voorbij ons eigen wezen
en verder dan de tobbers die wij zijn.

Er leeft nog ergens in mij een vermoeden
dat van genade weet en van goed licht
dat hoopt en bidt en weet in stil verlangen
dat er nog toekomst is en vergezicht.

Ach mag het waar zijn, helder en van waarde
dat mensen meer zijn dan wat vlees en bloed,
maar ook bezieling zijn en om elkander geven.
Ach mag het waar zijn dat wij leven voor elkaar.

© Michaël Steehouder