Dat gij het zingt

Dat gij het zingt

Herman Verbeek (2018): Dat gij het zingt. Nagelaten zangen en overwegingen. Onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder. Gorinchem: Theologische uitgeverij Narratio. ISBN: 978 90 5263 4487 Prijs: €25

De zangen van Herman Verbeek

Herman Verbeek (1936-2013). Groninger, priester, politicus, dichter en zanger. Een bewogen mens die velen wist te bewegen. Met zijn optreden, met zijn woorden, maar vooral met zijn ‘zangen’. Hij was een van de mensen die vanaf de jaren zestig de taal van het Nederlandstalige kerklied heeft vernieuwd. Met Huub Oosterhuis en vele anderen. Binnen die vernieuwing neemt Herman Verbeek een heel eigen plaats in door de thematiek van zijn zangen en zijn eigen(wijze) idioom.

In de meeste parochies en gemeenten zijn die zangen niet bekend. Ze zijn nauwelijks opgenomen in officiële liedbundels, met uitzondering van Zangen van zoeken en zien uit 2015. De onbekendheid van de zangen is wel te begrijpen want ze gaan zelden over God of de Bijbel, en het taalgebruik is niet altijd direct helder. Onbekend maakt onbemind – en in dit geval ongezongen.

In enkele gemeenschappen worden zangen van Herman Verbeek wel graag en veel gezongen. Vooral in kleinere gemeenschappen, vaak aan de rand van de kerk of erbuiten: oecumenische groepen, basisgroepen. Wie ze zingen, herkennen zichzelf erin, hun eigen vragen en twijfels, verwondering en ontroering, hoop en verlangen. Zangen die meegaan door de dag, door de tijd, door het leven.

Inhoud van het boek

Ruim vijf jaar na het overlijden van Herman verschijnt dit boek met een keuze uit zijn nagelaten werk: zangen, preken, notities, tekstfragmenten. Het boek bestaat uit vier delen.

  • Maak het warm – een inleiding over de thematiek, de taal en de muziek van de zangen van Herman Verbeek, geschreven door Michaël Steehouder.
  • Verhalen vertellen – Achttien overwegingen die Herman in de laatste ten jaar van zijn leven heeft gehouden, meestal in de Pepergasthuisgemeente in Groningen. De overwegingen worden tekens gevolgd door een bijpassend lied, meestal speciaal bij die preek geschreven.
  • Bedacht, verteld, geschreven – Achttien fragmenten uit een boek dat Herman niet heeft kunnen uitwerken en voltooien. Pogingen om Bijbelse mythen te begrijpen vanuit de ervaring van nu. Meestal gevolgd door een liedtekst.
  • Dat gij het zingt – Drieënveertig niet eerder gepubliceerde liederen, meestal met muziek van Chris van Bruggen en Peter Rippen. Een aantal composities is speciaal voor deze uitgave gecomponeerd.

Lees hier een artikel over het boek uit de Protestantse Kerkbode van 12 oktober 2019

Activiteiten rond het boek

Het boek is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 14 oktober in kerkcentrum De Ark in Groningen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hans van Dam, voorzitter van de Stichting Verbeekfonds. Michaël Steehouder hield een inleiding over de zangen van Herman Verbeek, en een projectkoor zong samen met de aanwezigen een keuze uit de liederen uit dit nieuwe boek. De muzikale leiding was in handen van Chris van Bruggen en Anneke van der Heide; de piano werd bespeeld door Peter Rippen. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte vesper onder leiding van Chris Fictoor.

Op 27 oktober wordt een lieddag gewijd aan het boek in het Dominicanenklooster in Huissen. Ook nu wordt medewerking verleend door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen, en opnieuw zal Michaël Steehouder een inleiding houden. Klik hier voor details.

Parochies, gemeenten en andere organisaties die iets met de zangen of de andere nagelaten teksten van Herman Verbeek willen doen (lieddag, leesgroep, leerhuis) kunnen contact opnemen met Chris van Bruggen en/of Michaël Steehouder.

Reageren is niet mogelijk.