Zondag van de christelijke diversiteit

Zondag van de christelijke diversiteit

Misschien moeten we niet zozeer de eenheid, maar de verscheidenheid leren waarderen en vieren. Zeker in een wereld die zo verdeeld is als de onze. In plaats van ons zorgen te maken over de eigen identiteit, zouden we kunnen proberen om dankbaar te zijn voor de grote verscheidenheid van mensen, levenswijzen, culturen, geloofstradities. Ieder met zijn eigen rijkdom.

Dat schreef ik bij mijn Pinkstercantate Een taal van liefde.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) roept de zondag voor Pinksteren (13 mei 2018) uit tot ‘Zondag van de christelijke diversiteit’ waarop we in de kerken kunnen stilstaan bij de vele verschillende manieren van geloven. Voor die zondag is een liturgiekrant uitgegeven met preeksuggesties, voorbeeldgebeden, verhalen en liederen die gebruikt kunnen worden in een kerkdienst. Klik hier voor de suggesties.

Het onderwerp diversiteit houdt me al een tijd bezig. Diversiteit in de samenleving en diversiteit in geloofsbeleving. Ik heb daar in verschillende kerkdiensten over gesproken, en twee van die overwegingen zijn (in iets bewerkte vorm) op mijn website te vinden:

  • Verscheidenheid – Over het erkennen van verschillen, over tolerantie, waardering en het besef dat we in alle verscheidenheid wel van elkaar afhankelijk zijn.
  • Zingen als beeld van God – Over verscheidenheid (en afwezigheid) van Godsbeelden, de vruchteloosheid van het debat daarover en de genade van poëzie en het zingen.

In de – inspirerende – liturgiesuggesties van de VVP ontbreken helaas verwijzingen naar liederen uit de bundel Zangen van zoeken en zien. Terwijl deze bundel zich nu juist uitdrukkelijk profileert als oecumenisch en (betrekkelijk) vrijzinnig. Daarom hier een lijst van toepasselijke liederen uit die bundel met links naar pagina’s op de kerkliedwiki. Liederen die de vreugde van de verscheidenheid bezingen, maar ook het zoeken naar eenheid in die verscheidenheid.

9 – Heel geworden in ontmoeting (als slotlied, met kernwoorden als ontmoeting, met elkaar verbinden, niet alleen zijn)
92 – Dit huis vol mensen (als openingslied)
93 – Dit huis is een huis waar de deur openstaat
94 – Dit huis zij uw behoudenis
102 – Met nieuwe woorden voor een oud verhaal (over de kerk als Vrijplaats “waar elk van waarde is die hier verschijnt”)
111 – Uit honderd huizen hier gekomen
115 – Honderd bloemen mogen bloeien
122 – Dat heel mag worden mijn huis
144 – Niet verdeeld maar samen
171 – De stad, een schepping van de mens
172 – Geen taal bij machte U te meten (onmacht om God werkelijk te kennen)
187 – Wie leven van verwondering
207 – Als een wolk van warme adem (Pinksterlied met verscheidenheid van Godsbeelden)
221 – In het stille (met de mooie slotregels: “verrukt elkander lezen / in een en ander wezen”)
417 – De droom van God (naar psalm 128. Over verscheidenheid en de ene tafel met “ieders bijdrage aan dit geheel)
490 – De Geest van God waait als een wind
496 – Ruimte waar het licht kan komen
536 – Ongestraft mag liefde bloeien (met de mooie regels “Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop”)
581 – Dat woord is niet in steen geschreven
596 – Woord dat ruimte schept
636 – Agapèlied (met onder meer de woorden: “laten we geven / aandacht en warmte aan elkaar/ tijd en geduld”)
735 – Wij wachten op de Geest beloofd (uiteraard, de zondag voor Pinksteren. En m,et de mooie zin: “als taal die mensentalen bindt tot weg naar onderling begrip”).

Niet in Zangen van zoeken en zien, maar wel toepasselijk is ook:

Goede geest in ons allen (“iedereen heeft eigen gaven / om daarmee allen van dienst te zijn”)

 

Reageren is niet mogelijk.