Zangzaterdag 27 januari

Zangzaterdag 27 januari

Op deze zangzaterdag worden liederen gepresenteerd en gezongen uit de oecumenische bundel Zangen van zoeken en zien, die in 2015 is verschenen. De bundel bevat ca. 750 moderne kerkliederen voor parochies, gemeenten en andere gemeenschappen die op een vernieuwende, niet-traditionele manier liturgie willen vieren. Liederen waarin op een creatieve en vrijmoedige manier wordt omgegaan met Bijbel en geloofstraditie. In een eigentijdse geloofstaal en beeldspraak. Uitnodigend en verbindend. Oude en nieuwe klanken.

Veel van deze liederen zijn geschreven door tekstdichters en componisten uit Noord- en Oost-Nederland. Uit deze liederen is voor deze dag een keus gemaakt. We zingen composities van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide, Chris Fictoor en Peter Rippen op teksten van  Marijke de Bruijne, Henk Jongerius, Michaël Steehouder en Herman Verbeek.

De zangzaterdag is bedoeld voor koorzangers, voorgangers en vrijwilligers in de liturgie en voor iedereen die graag nieuwe liederen zingt. De liederen worden ter plaatse ingestudeerd. Eenstemmig en meerstemmig.

De dag wordt besloten met een vesperviering waarin enkele van de ingestudeerde liederen worden gezongen. Ds. Jaco Zuurmond van de Ontmoetingskerk zal daarin voorgaan.

Ook wie niet aan de zangzaterdag deelneemt, is bij deze vesper van harte welkom.

  • Adres: Varviksingel 139, Enschede

  • Tijd: 10.00 – 16.00 uur (inloop met koffie vanaf 9:30 uur)

  • Aanvang Vesper: 15:30 uur

  • Bijdrage: € 10 per persoon, inclusief zangpartijen en koffie/thee/frisdrank (Vesper gratis).

  • Voor de lunch neemt u zelf broodjes mee.

  • Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld in verband met de planning.

  • E-mail (ook voor verdere informatie): zangzaterdag@gmail.com

Reageren is niet mogelijk.