Zangzaterdag 27 januari

Zangzaterdag 27 januari

Ruim vijftig belangstellenden bezochten deze zangzaterdag, waarop liederen werden gepresenteerd en gezongen uit de oecumenische bundel Zangen van zoeken en zien, die in 2015 is verschenen. De bundel bevat ca. 750 moderne kerkliederen voor parochies, gemeenten en andere gemeenschappen die op een vernieuwende, niet-traditionele manier liturgie willen vieren. Liederen waarin op een creatieve en vrijmoedige manier wordt omgegaan met Bijbel en geloofstraditie. In een eigentijdse geloofstaal en beeldspraak. Uitnodigend en verbindend. Oude en nieuwe klanken.

Onder leiding van Chris van Bruggen en Anneke van der Heide, en met Peter Rippen aan de piano, zongen we een selectie van die liederen. Daarbij stonden componisten (behalve deze drie ook Chris Fictoor) en tekstdichters uit Noor- en Oost Nederland centraal: teksten van  Marijke de Bruijne, Henk Jongerius, Michaël Steehouder en Herman Verbeek.

De dag wordt besloten met een vesperviering waarin enkele van de ingestudeerde liederen worden gezongen. Ds. Jaco Zuurmond van de Ontmoetingskerk ging daarin voor.

Welkom door ds. Jaco Zuurmond
Zingen onder leiding van Anneke van der Heide
Koffie (en later broodjes) in de ontmoetingszaal naast de kerk
Lieduitleg door Michaël Steehouder

Reageren is niet mogelijk.