Welkom op de website van Michaël Steehouder

Video-meditatie bij de fresco's van Jorge Carrasco in de kerk van Le Menoux

 

Nieuws 


Zangen van zoeken en zien

In de afgelopen jaren maakte ik deel uit van de projectgroep die de nieuwe zangbundel Zangen van zoeken en zien heeft samengesteld. De bundel werd op 10 oktober 2015 ten doop gehouden tijdens een zangmiddag in de Martinuskerk in Groningen.Klik hier voor de website van de bundel

 


Kerkliedwiki

Sinds enige tijd werk ik actief mee aan de Kerkliedwiki, een encyclopedie van (in principe alle) kerkliederen uit Nederlandse liedbundels. Al mijn gepubliceerde liedteksten zijn via mijn auteurspagina op de Kerkliedwiki te vinden, vaak met geluidsopnames en/of toelichting. 


Ekklesia Twente

Sinds oktober 2016 ben ik (weer) actief in de Ekklesia Twente, een kleine gemeenschap die maandelijks in Hengelo bijeenkomt om te vieren met zang, bezinning en het delen van brood en wijn.


Vrijplaats Daglicht

Ook werk ik mee aan de Vrijplaats Daglicht. Een andere kleine groep van mensen, die met enige regelmaat bijeenkomt in Enschede voor bezinning en om te zingen.


Zevende druk Leren Communiceren

Op 11 mei 2016 is in Amsterdam de zevende druk van het handboek Leren Communiceren ten dooop gehouden. Zelf ben ik bij de herziening nauwelijks betrokken geweest, aangezien ik na mijn pensioen het vakgebied min of meer vaarwel heb gezegd. Maar er zit nog zoveel van mijn hand in het boek dat ik nog steeds als auteur mag gelden.

Twee video's bij Leren Communiceren

(1) over Motiveren in gesprekken

(2) over de klassieke retorica in toespraken